Získání dotací z EU!

Kompletně vyřídíme a získáme pro Vás dotace z EU! Ať už se jedná o investice do technologií, nemovitostí, vlastního výzkumu a vývoje, školení zaměstnanců, úspory energie či jiných zajímavých projektů. Není důležité, zda jste OSVČ či firemní zákazník, i Vy můžete dosáhnout na velmi zajímavé finanční prostředky z Evropské unie! Pořizujete nové IT vybavení, jste IT firma a vytváříte nějaké vlastní řešení, budujete datové centrum? I pro Vás je možné získat výraznou finanční pomoc. Provizi si účtujeme pouze v případě úspěšného projektu, tedy schválené a Vám vyplacené dotace. Žádné fixní platby, žádné zálohy nebo poplatky! Vyřízení a získání dotace zajistíme kompletně od podání žádostí, zpracování studií, vedení výběrových řízení, zpracování žádostí o platbu, až po výplatu dotace a následný monitoring. V oblasti dotací působíme od samého počátku a za tu dobu jsme získali mnoho důležitých zkušeností. Věříme v dlouhodobou spolupráci s našimi klienty a k oboustrannému prospěchu a spokojenosti. Neváhejte nás kontaktovat. Najdeme řešení!

Pomoc s výběrovým řízením apod.

V případech, kdy si klient vyřizuje dotace vlastními silami, nabízíme pomoc zejména v legislativně komplikovaných oblastech, jako jsou tvorba zadávací dokumentace pro následné výběrové řízení, vedení a dohled nad průběhem výběrového řízení, vyhodnocení výběrového řízení, zpracování povinných studií, podnikatelských záměrů a plánů rozvoje pro podání žádosti o dotaci, konzultace v oblasti povinné publicity, podávání žádostí o platbu, monitoring apod. V oblasti dotací z EU se pohybujeme od samého začátku v roce 2004 a máme tedy mnoho zkušeností a znalostí v těchto oblastech podpory firemního podnikání. Věříme v dlouhodobou a úspěšnou spolupráci!

Finanční poradenství.

V rámci dlouhodobé spolupráce se společností Broker Consulting poskytujeme pomoc v oblasti firemního financování, ať už v souvislosti se zajištěním finančních prostředků formou velmi výhodných firemních úvěrů pro realizované dotační projekty, či na žádost klienta pro jakékoliv další potřeby. Jsme schopni výrazným způsobem optimalizovat firemní finance a realizovat úsporná opatření v oblastech firemního pojištění majetku, vozového parku, odpovědností za škodu atd., realizovat finanční nástroje v oblasti odměňování zaměstnanců, příspěvků na pojištění apod. Klient za naše služby nehradí žádné poplatky, veškeré provize jsou vypláceny ze strany finančních institucí nebo z realizovaných úspor!

Sponzorství a provoz Nadačního fondu PĚTNÍK!

Jako úspěšná firma se snažíme pomáhat těm, kteří v životě neměli tolik štěstí. Proto plně financujeme provoz Nadačního fondu PĚTNÍK, který pomáhá lidem s úplným ochrnutím těla a potřebou dýchání pomocí dýchacího přístroje, tzv. pentaplegikům. Tito lidé jsou v drtivé většině případů doživotně upoutáni na lůžko a odkázáni na pomoc druhých. Snažíme se tedy ulevit jim alespoň po finanční stránce a pomoci těmto lidem kvalitně žít každý další den. Z výše uvedených důvodů financujeme z našeho zisku celý provoz fondu a z realizovaných projektů také přispíváme přímo na podporu konkrétních postižených lidí. Věříme, že to má opravdu smysl. Využíváním našich služeb tak pomáháte také Vy! Děkujeme.