Velmi vysoká úspěšnost projektů. Víme co a jak!

Díky našim bohatým zkušenostem, získaným realizací projektů od samého počátku možnosti jejich čerpání v roce 2004, a kvalitě námi připravovaných podkladů, také díky specializaci na firemní projekty Ministerstva průmyslu a obchodu OPPIK, se můžeme chlubit opravdu velmi vysokou úspěšností získávání dotací pro naše klienty.

 

Žádné fixní platby ani poplatky! Provize pouze v případě úspěšného projektu!

Právě díky vysoké úspěšnosti projektů jsme schopni nabídnout našim klientům tyto podmínky. Neplatí se žádné zálohy, fixní platby ani jakékoliv poplatky za výběrová řízení, publicitu, studie apod. Veškeré náklady neseme my, a pokud by náhodou nebyla dotace pro klienta schválena, pracovali jsme pro zcela zdarma. Naše provize je účtována až po proplacení dotace přímo na účet klienta a její výše je závislá na velikosti a náročnosti projektu.

 

Specializace na firemní projekty v rámci dotací OPPIK MPO!

Právě také díky již zmíněné specializaci na firemní projekty, které jsou následně financovány prostřednictvím programů MPO – OPPIK (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost) vyhlášených pro roky 2014 až 2020, se můžeme právem považovat za velmi úspěšné v získávání dotací pro naše klienty.

 

Kompletní servis od A do Z! Minimální starosti pro klienta!

Mnoho firem se obává přílišné administrativní zátěže i neznalosti příslušné legislativy v oblasti řízení dotačních projektů. Tyto obavy jsou zcela zbytečné. Naším cílem je kompletní zajištění veškerých činností v souvislosti s podáním žádostí o dotaci, přípravou studií i technických a finančních podkladů, realizací výběrových řízení, vedení projektové dokumentace, pomoc s účetními výkazy i kompletním monitoringem projektu po jeho úspěšné realizaci. Výsledkem je tak naprosto minimální administrativní i časová zátěž pro klienta omezená zejména na poskytování potřebných informací k úspěšnému získání dotace následnému řízení dotačních projektů.

 

Dlouhodobá spolupráce!

Naší snahou je úspěšná dlouhodobá spolupráce s klienty, realizace jejich dlouhodobých cílů a potřeb s ohledem na co nejefektivnější využití dotačních možností. Součástí této snahy je pečlivý výběr nejvhodnějších programů pro plánované investice, trvalá komunikace s odpovědnými osobami klienta, konzultace dotačních možností a opakovaná  úspěšná realizace dotačních projektů s maximálním ziskem pro klienta.

 

Pružnost a flexibilita!

Spokojenost zákazníka a úspěšně realizovaný dotační projekt je tím hlavním cílem. Tomu podřizujeme způsob i rozsah naší práce pro klienta a jsme plně k dispozici, kdykoliv zákazník potřebuje.

 

Zajištění finančních zdrojů pro realizaci projektů!

Díky dlouhodobé spolupráci s renomovanou společností Broker Consulting a jejímu napojení na všechny v česku působící obchodní domy jsme schopni pomoci zákazníkům se získáním potřebných úvěrových prostředků za velmi výhodných podmínek potřebných k realizaci investičních projektů. Výplata dotace probíhá vždy tzv. EX-POST, tedy po realizaci a proinvestování nákladů projektu, a to platbou ze strany MPO přímo na účet klienta.

 

Snažíme se pomáhat – Nadační fond PĚTNÍK!

V realizaci dotačních projektů jsme velmi úspěšní a tento náš úspěch se snažíme zhodnotit také ve prospěch těch, kteří v životě neměli tolik štěstí. Prostřednictvím Nadačního fondu PĚTNÍK pomáháme lidem s úplným ochrnutím těla a trvale upoutaným na lůžko, ať už formou materiální či finanční pomoci, pořádáním charitativních akcí atd. Prostřednictvím nás se tedy této pomoci účastní také všichni naši obchodní partneři, za což jim samozřejmě, nejen naším jménem, děkujeme. Více se dočtete na www.nfpetnik.cz.