O co se jedná? V rámci programu Inovace je možné získat finanční podporu na kompletní nové technologické a výrobní vybavení, včetně potřebného HW a SW, patenty, licence a práva duševního vlastnictví sloužící pro výrobu nových nebo inovovaných produktů Vaší společnosti. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Nemovitosti je možné získat finanční podporu na rekonstrukci podnikatelských objektů nebo objektů, které budou po rekonstrukci sloužit účelům podnikání. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců), který je zároveň vlastník a […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Technologie je možné získat finanční podporu na kompletní nové technologie a výrobní zařízení, včetně potřebného HW a SW. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců), jehož odvětvové vymezení […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Technologie je možné získat finanční podporu pro začínající podnikatele a to na technologické a výrobní zařízení, včetně potřebného HW a SW. Kdo může žádat? Začínající podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba) z kategorie mikropodniku (do 10 zaměstnanců), jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Podnikatelská […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Potenciál je možné získat finanční podporu na nákup pozemků, nákup či rekonstrukci podnikatelských objektů nebo objektů, které budou po rekonstrukci sloužit podnikání, pořízení kompletního vybavení, technologií, HW, SW atd. za účelem rozvoje či vybudování vlastního vývojového zázemí pro vývoj nových produktů. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu ICT a SS je možné získat finanční podporu na rekonstrukci podnikatelských objektů, vybavení, HW a SW, poradenské služby, nájem či mzdy a pojištění nových IT pracovníků, to vše související s tvorbou nových ICT řešení, vývojem aplikací, budováním datových center či zřízením a rozvojem služeb vzdálené správy dat či systémů zákazníků […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Školící střediska je možné získat finanční podporu na vybudování, rozvoj či rekonstrukci školících center a středisek za účelem rozvoje a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední (velikost podniku do […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Úspory energie je možné získat finanční podporu vedoucí jakýmkoli způsobem ke snížení energetické náročnosti provozu, modernizaci výroby směřující k tomuto cíli, využití odpadní energie atd. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední (velikost podniku do […]
Read More
O co se jedná? V rámci programu Obnovitelné zdroje energie je možné získat finanční podporu na vybudování, rozvoj či rekonstrukci zařízení souvisejících s výrobou a distribucí energií z obnovitelných zdrojů, malými vodními elektrárnami apod. Kdo může žádat? Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců), střední (velikost podniku do […]
Read More