O co se jedná?

V rámci programu Technologie je možné získat finanční podporu na kompletní nové technologie a výrobní zařízení, včetně potřebného HW a SW.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců), jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 1 mil. – 30 mil. Kč a jedná se o 45% pro malý a 35% pro střední ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • rozšíření a modernizace strojního vybavení, pořízení nových strojů a technologického vybavení, včetně potřebného SW

Způsobilé výdaje:

  • dlouhodobý hmotný majetek (hmotný majetek u příjemců podpory vedoucích daňovou evidenci) – nákup strojů, zařízení, technologií, HW, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného software zajišťujícího jejich funkčnost
  • dlouhodobý nehmotný majetek – náklady na pořízení patentových licencí, SW nezbytných pro řádný provoz strojů a zařízení pořízených v rámci předmětného projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • je možné předložit maximálně jeden projekt na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!