O co se jedná?

V rámci programu Školící střediska je možné získat finanční podporu na vybudování, rozvoj či rekonstrukci školících center a středisek za účelem rozvoje a zvyšování kvalifikace svých zaměstnanců.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců) a střední (velikost podniku do 250 zaměstnanců), jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 500 tis. – 5 mil. Kč a jedná se o 50% ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • výstavba nových školicích center
  • rekonstrukce stávajících školicích center
  • pořízení vybavení školicích prostor – nábytek IT vybavení, praktické školicí pomůcky atd.
  • pořízení vzdělávacích programů
  • v rozsahu křížového financování je v rámci podporovaného projektu umožněna podpora vzdělávání

zaměstnanců a zaměstnavatelů příslušeného podniku

Způsobilé výdaje:

Dlouhodobý hmotný majetek

  • rekonstrukce, výstavba či odstranění staveb, inženýrské sítě, inženýrská činnost, projektová dokumentace související se stavebními úpravami, hardware a sítě, technické zařízení, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání

Dlouhodobý nehmotný majetek

  • školicí programy, software a data

Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Služby školitelů (pouze v případě křížového financování)

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!