O co se jedná?

V rámci programu Inovace je možné získat finanční podporu na kompletní nové technologické a výrobní vybavení, včetně potřebného HW a SW, patenty, licence a práva duševního vlastnictví sloužící pro výrobu nových nebo inovovaných produktů Vaší společnosti.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická i fyzická osoba, zapsané do OR) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců), střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců) či velký podnik, jehož odvětvové vymezení činnosti je podporované v rámci programu – výroba. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 1 mil. – 100 mil. Kč a jedná se o 45% pro malý, 35% pro střední a 25% pro velký podnik ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
  • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
  • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení VaV aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
  • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení, lepšího adresování potřeb zákazníka, otevření nových trhů nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Způsobilé výdaje:

  • projektová dokumentace včetně inženýrské činnosti, stavby, technologie a hardware a sítě včetně souvisejícího SW, pokud je tento SW součástí pořizovací ceny technologie
  • software a data, práva k užívání duševního vlastnictví, certifikace produktů
  • certifikace produktů, výdaje vynaložené na marketingovou inovaci a náklady na povinnou publicitu projektu

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!