O co se jedná?

V rámci programu ICT a SS je možné získat finanční podporu na rekonstrukci podnikatelských objektů, vybavení, HW a SW, poradenské služby, nájem či mzdy a pojištění nových IT pracovníků, to vše související s tvorbou nových ICT řešení, vývojem aplikací, budováním datových center či zřízením a rozvojem služeb vzdálené správy dat či systémů zákazníků atd.

Kdo může žádat?

Podnikatelský subjekt (právnická osoba) z kategorie malý (velikost podniku do 50 zaměstnanců), střední podnik (velikost podniku do 250 zaměstnanců) či velký podnik, jehož odvětvové vymezení činnosti je v oblasti IT služeb. Pro posouzení, zda můžete žádat, nás neváhejte kontaktovat, dle IČ snadno zjistíme, zda na dotaci máte nárok či nikoliv.

Kolik lze získat na jeden projekt?

Dotace se vyplácí ve výši 1 mil. – 200 mil. Kč a jedná se o 45% pro malý, resp. 35% pro střední podnik ze způsobilých výdajů projektu. Dotace je vyplácena EX-POST, tedy po realizaci projektu.

Na co lze získat podporu?

  • tvorba nových IS/ICT řešení – tzn. tvorba moderních digitálních služeb, aplikací a firmware např. v oblasti komunikace, zábavy, obchodování, vzdělávání, zdravotnictví, přístupu k zaměstnání nebo i v oblasti kulturních a kreativních průmyslů včetně související implementace
  • zřizování a provoz center sdílených služeb
  • budování a modernizace datových center

Způsobilé výdaje:

V případě aktivity Tvorba nových IS/ICT řešení a Zřizování a provoz center sdílených služeb

  • osobní náklady, nájemné, služby expertů
  • hardware, software a ostatní výdaje související s projektem v režimu de minimis

V případě aktivity Budování a modernizace datových center

  • pořízení pozemků, budov, staveb, rekonstrukce staveb, hardware, software, ostatní stroje a zařízení a služby expertů

Specifika a omezení:

  • projekt musí být realizován na území ČR mimo hlavního města Prahy
  • minimální výše investice do dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku využívaného pro zajištění aktivit projektu činí pro malý podnik 0,3 mil. Kč, pro střední podnik 0,5 mil. Kč a pro velký podnik 1 mil. Kč
  • je možné předložit maximálně čtyři projekty na jedno IČ.

Etapizace projektu:

Projekt je možné etapizovat a zajistit tak financování již v průběhu projektu ke snížení náročnosti např. úvěrování. Projekt je možné podat na budoucí realizaci, takže budete vědět ještě před realizací, že jste dotaci získali.

Platba provize:

Provizi nám platíte až po obdržení dotace na účet Vaší firmy. Výše provize je závislá na velikosti projektu. V případě etapizace projektu a tedy postupného vyplácení dotace na Váš účet, je také provize vyplácena postupně na základě obdržené dotace.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!